خانه اميد

گروه مشاورين خدماتي و حقوقي
    خانه اميد

اقامت اروپا

اقامت اروپا

خانه

تماس

در باره ما

خدمات

امور اقتصادي

امور حقوقي

بازديد و گردشگري

امور حقوقي

امور حقوقي و قضايي در اروپا
سرپرست گروه وکلاي ما يکي از برجسته ترين وکلاي ليتوانيا است و اکثر ايرانيان به او مراجعه ميکنند. تخصص گروه وکلاي ما در ضمينه هاي قانون مدني, املاک و مستغلات و قوانين ساختمان سازي, قانون شرکت ها (به خصوص ساماندهي, مالکيت و ادغام و...) حقوق خصوصي بين المللي, قانون بانکي و امور مالي, قوانين مالياتي, قانون انرژي, قانون رقابت و نمايندگي از مشتري و دفاع از مشتري در کليه کشورهاي اروپا استفاده از زبان هاي ليتوانيايي, انگليسي, آلماني, روسي و فارسي توسط مترجم ايراني.  

همکاران وکلاي ما در صمينه هاي ذيل فعاليت مينمايند

اجاره يا خريد محل فعاليت, جهت تاسيس دفتر شرکت در کشورهاي اروپايي >
افتتاح حساب بانکي شرکت شما در بانکهاي کشورهاي اروپايي>
خريد شرکت هاي ثبت شده آماده واگذاري در کشورهاي اروپايي >
  افتتاح شعبه و يا نمايندگي شرکت شما در ديگر کشورهاي اروپايي>
اخذ نمايندگي از کمپاني هاي معتبر براي شرکت شما >
 تبليغات و بازاريابي براي شرکت شما در کشورهاي اروپايي >
    اجاره غرفه نمايشگاهي در نمايشگاه هاي ليتوانيا براي شرکت شما >
               دريافت اقامت اروپا از طريق ثبت شرکت در ليتوانيا >
    انجام امور دفتري شرکت شما (امکانات دفتري شامل محل جلسات, تلفن و فکس و منشي اختصاصي)؟ >
ارائه تحقيقات در زمينه بازار کار و برسي سودآوري پلان سرمايه گذاري و يا طرح ارائه شده >
  بررسي و ارتقاي سطح کيفي پلان سرمايه گذاري مطابق با نياز بازار در کشور هاي اروپايي >
برقراري ارتباط با شرکت ها و يا سازمان هاي دولتي وخصوصي در ليتوانيا >
در خواست دعوت نامه کاري براي ملاقات با مشتريان, شرکاي تجاري بالقوه >
ارائه آدرس قانوني محل شرکت در ليتواني به نهاد هاي دولتي >
ساخت مهر دولتي شرکت >
افتتاح حساب بانکي به نام مشتري در نزد بانک هاي ليتوانيا >
افتتاح پرونده هاي مالياتي و بيمه اجتمايي >

aaaaaaaaaaaaiii