خانه اميد

اقامت اروپا

خانه

تماس

در باره ما

خدمات

امور اقتصادي

امور حقوقي

بازديد و گردشگري

ليتوانيا

گروه مشاورين خدماتي و حقوقي
    خانه اميد

خانه اميد

حکومت : جمهوري
       يک صد و.چهل عضو پارلمان و رئيس جمهور. رئيس چمهور با راي تمامي افراد بالغ براي پنج سال انتخاب ميشود. رئيس جمهور. نخست وزير را و نخست وزير نيز کابينه  وزيران را انتصاب ميکند.احزاب عمده سياسي عبارتند ازحزب کارگر دموکرات
   . کمونيست سابق) . جنبش سايوديس (ملي گرا) و حزب دموکرات مسيحي. حزب سبز )
عضويت: سازمان ملل متحد. کنفرانس اميت و عضو اتحاديه اروپا.

                                                 زبان رسمي ليتوانيا  
   80% ليتوانيايي 
9% روسي 
7% لهستاني
2% بلاروسي
    
جمعيت 3.607.899 نفر  ر شد ساليانه جمعيت 0.33 درصد اميد طول عمر 69 سال
  
شهرهاي مهم ليتوانيا: ويلنيوس پايتخت . کاوناس. بندر کلايپدا. شاولياي. پانه وژيس 

مساحت 65200 کيلومتر مختصات جغرافيايي: 56 درجه شمالي و 24 درجه شرقي

آموزش و تحصيلات
ميزان با سوادي نزديک به 100%  و سنين تحصيل اجباري 6 تا 15 سال ميباشد . داراي 4 دانشگاه است و 92.3  % از زنان ليتواني داراي تحصيلات دانشگاهي ميباشند 69%  کارشناس ارشد  و 58% داراي مدرک دکتري هستند.بيش از 60% از دانشجويان را دختران تشکيل ميدهند. پس از ليتواني بيشترين زنان تحصيل کرده در اتحاديه اروپا را کشورهاي لتوني و استوني در حوزه درياي بالتيک به خود اختصاص داده اند

اقتصاد
امروزه ليتواني يکي از بيشترين رشدهاي اقتصادي را در جهان دارد. توليد ناخالصي داخلي  اين کشور 59.59 ميليارد دلار است که 8% رشد اقتصادي داشته يک پنجم نيروي کار در بخش کشاورزي و دامداري اشتغال دارد.عمدتا به پرورش گاو و توليد لبنيات مي پردازد
صنايع فني. چوب. سيمان و فراوري غذايي حائز اهميت است

تاريخ معاصر
ليتواني در سال 1795 ضميمه روسيه شد. در طي قرن نوزدهم خودآگاهي ملي ليتواني ها افزايش يافت و آنها همراه لهستانيها در 1830 و 1831 بر ضد سلطه روسيه قيام کردند. در سال 1915 نيروهاي آلماني به اين سرزمين حمله کردند و بر پايي کشور ليتواني را مورد تشويق قرار دادند. پس از جنگ جهاني اول جمهوزي تازه بنياد با تهاجم ارتش لهستان از غرب و ارتش سرخ از شرق روبرو گشت(1991 تا 1920) تا 1923 مرزهاي اين کشور از سوي جامعه بين المللي به رسميت شناخته نشده بود. ديکتاتوري تحت حکومت آگوستيناس و ولدماراس (1926 تا 1940 ) بر قرار گشت. ليتواني طبق پيمان عدم تعرض (1939) ميان هيتلر و استالين به شوروي سابق واگذاشته شد. در 1940 شوروي به اين سرزمين حمله کرد و آن را ضميمه سرزمين اشغالي خود ساخت ليتواني از سال 1941 تا 1944 در اشغال آلمان نازي بود . زماني که سلطه شوروي دوباره تحميل شد (1945) . اسکان روسها در مقياس بزرگ جانشين  250.000 ليتوانيايي گرديد که  کشته يا به سيبري تبعيد شده بودند. در سال  1988 اصلاحات در شوروي اين فرصت را به ملي گرايان ليتواني داد به طور آشکار فعاليت کنند. ملي گرايان در پارلمان به اکثريت دست يافتند. اولين اعلام  استقلالشان منجر به سرکوب از سوي نيروهاي شوروي گرديد (1990 ) به دنبال کودتاي نافرجام کمونيستهاي تند رو (اوت 1991 ) . شوروي استقلال ليتواني را به رسميت شناخت. ليتواني در قرن چهاردهم ميلادي وسيع ترين کشور اروپا بود و شامل کشورهاي امروز بلاروس. اوکراين . بخشي از  لهستلن . لتوني و بخشي از روسيه مي شد تا درياي سياه وسعت داشت. 

  

تپه صليب ها در ليتواني

اين تپه با استفاده از 100 هزار صليب پوشيده شده است. تپه صليب هاي ليتواني به نوعي نماد اين کشور و محلي بين المللي براي زيارت بحساب ميايد.سابقه گذاشتن صليب در اين محل به 14 ميلادي باز ميگردد. زماني که مردم. براي آزادي کشورشالن از شر دشمنان و متجاوزان خارجي در اين محل به دعوا مشغول بودند. در بين سالهاي 1831 الي 1863 براي نشان اعتراضات خود در اين محل در طول جنگ صليب نصب ميکردند و تا سال 1895 بيش از 150 صليب در اين محل نصب شده بودد در جنگ جهاني دوم اين  تپه از صليب پر گشت تا جايي که جان پاپ پل دوم نيز از اين محل بازديد کرده و اين محل را مکاني براي صلح ناميده است در سال 2006 بيش از 100 هزار صليب در اين محل نصب شده بود 
  

تيم ملي ورزش زورخانه اي ليتواني که در دومين دوره جام جهاني ورزش هاي زورخانه اي شرکت کرده . آنها جوان ترين تيم شرکت کننده در اين مسابقه بودند

مردم ليتوانيا در کارت پوستال زندگي ميکنند

 رييس جمهور 
رييس جمهور ليتوانيا خانم داليه گريباوسکايته اولين رييس جمهور  زن در ليتوانيا

aaaaaaaaaaaaiii